OM OSS

Dela

FöretagsSöket startades i Stockholm med ambitionen att samla information rörande mobil telefoni på ett och samma ställe. FöretagsSöket är en mobil portal där du kan söka efter fasta nummer och mobilnummer till olika befattningshavare på företag, företagsnamn och bransch via Internet.

Informationen tillhandahålls av FöretagsSöket och alla rättigheter till dessa tillkommer FöretagsSöket. Uppgifterna får inte kopieras, distribueras eller tillgängliggöras för annan utan FöretagsSökets medgivande. Informationen får inte användas för direktmarknadsföring eller annan obeställd marknadsföring.