Fastighetsbolag, -förvaltning - Förpackningsmaskiner, försäljning